web1

toeslagenToeslagen 2018

Er zijn vier toeslagen: de 'zorgtoeslag", de "huurtoeslag", het "kindgebonden budget" (voorheen kindertoeslag) en de "kinderopvangtoeslag". De zorgtoeslag is bedoeld als bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De huurtoeslag in de vervanger van de huursubsidie. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke aanvulling op de kinderbijslag voor alle ouders met kinderen onder de 18 jaar. En de kinderopvangtoeslag is er voor ouders die vanwege hun werk gebruik maken van kinderopvang of erkende gastouderopvang.

 

Toetsingsinkomen
Voor alle toeslagen geldt dat de hoogte ervan afhankelijk is van het zogenaamde "toetsingsinkomen". Dat toetsingsinkomen is alles wat u en uw "toeslagpartner" in één jaar hebben verdiend. Als men geen aangifte doet, moet men uitgaan van het fiscaal loon dat men heeft ontvangen. Men vindt het fiscaal loon op de jaaropgave(n). Als men wel aangifte doet, neemt men het verzamelinkomen. Elke toeslag kent eigen voorwaarden en een eigen inkomensgrens. Deze kan men terugvinden op www.toeslagen.nl. Op deze site kan men meteen uitrekenen op hoeveel toeslag men recht heeft.

Toeslagpartner
Uw fiscaal partner is altijd de toeslagpartner, maar omgekeerd is dat niet altijd zo. Men kan dus een toeslagpartner hebben terwijl men geen fiscaal partner heeft. Degene met wie men een kind heeft bijvoorbeeld, of degene met wie men samen een eigen huis heeft. Of men een toeslag- partner heeft, kan men zelf nagaan met het online programmaatje "Wie is mijn toeslagpartner"dat men kan vinden op www.toeslagen.nl/reken/toeslagenpartner.

Aanvragen
Men is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de toeslagen. Dient men de aanvraag te laat in, dan wordt deze niet behandeld. Zorg ervoor dat uw gegevens kloppen. Onjuiste inkomensgegevens kunnen leiden tot een te hoge uitbetaling die men later weer moet terugbetalen. Zeker voor wie recht heeft op meerdere toeslagen, kan het terug te betalen bedrag snel oplopen; ze worden immers allemaal gebaseerd op het zelfde inkomen.

letopToeslagen over 2018 kan men in principe tot 1 april 2019 aanvragen. Heeft men uitstel voor het indienen van uw
aangifte? Dan kunt u de toeslagen aanvragen tot de datum waarop uw uitstel afloopt.
Kreeg men automatisch bericht van de belastingdienst over de toeslagen (witte envelop met rood loge)? Controleer dan of men alle toeslagen heeft gekregen waar men recht op heeft en of de door de belastingdienst gehanteerde gegevens kloppen. Wijzigt uw situatie in de loop van het jaar, bijvoorbeeld omdat uw inkomen wijzigt of omdat men gaat scheiden? Pas dan uw toeslagen aan.

letopAls men al toeslagen over 2018 heeft ontvangen, worden deze automatisch aangepast als men aangifte inkomstenbelasting
doet. Het is dus niet nodig apart een inkomenswijziging voor 2017 door te geven. Pas zo nodig wel het inkomen voor uw toeslagen over 2018 aan.
TipVul eerst de aangifte inkomstenbelasting over 2017 in. Gebruik het door het aangifteprogramma berekende verzamelinkomen vervolgens voor de aanvraag van uw toeslagen.

Inkomensgrens 2018

** ook afhankelijk obv
eigen vemogen
en hoogte huur
 
Zorgtoeslag *
Vermogensgrens
 
Huurtoeslag 65 min
Huurtoeslag 65 plus
Maximale huurgrens
Vermogensgrens
Inkomensgrens
 
Alleenstaand
vanaf 18 jaar
€ 28.720
€ 113.415
 
€ 22.400 **
€ 22.375 **
€ 710.68
€ 30.000
Inkomensgrens met
 
Toeslagpartner
***
€ 35.996
€ 143.415
 
€ 30.400 **
€ 30.400 **
 
€ 60.000

 

*** Ook wordt rekening gehouden met het inkomen van andere medebewoners. Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar? Dan telt van hen alleen het inkomen boven € 4.827 mee.